Instrukcja - Kalendarz.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją zarówno pisemną jak i filmikiem.

Co musimy przygotować przed przystąpieniem do tworzenia harmonogramu ?

Asortymenty typu bilet/karnet select.
np. Antek sprzedaje przez internet wejścia na korty tenisowe. Przed wprowadzeniem kalendarza musi wprowadzić bilety, zdefiniować cennik, według którego stworzy dostępne godziny. Na przykład.: Cennik dla dni powszednich, cennik dla dni świątecznych i weekendowych.

Zdjęcie wyróżniające zajęcie.
Zdjęcie jest widoczne po kliknięciu szczegółów w harmonogramie. Zdjęcie może okazać się bardzo pomocne dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z treningami. Wymiary grafiki: 320 px x 240 px

Ustalony harmonogram oraz opisy do każdego zajęcia + opcjonalnie zdjęcie ternerów.
Konieczne jest przygotowanie wcześniej harmonogramu. pisy zajęć mogą okazać się bardzo pomocne dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z treningami.

Przechodzimy do uzupełniania zajęcia

W pierwszej kolejności musimy stworzyć każde zajęcie osobno. W ten sposób tworzymy "dzień wzorowy". Nastpęnie przejdziemy do generowania go na pozostałe dni.
 1. Kliknij "Kalendarz"
 2. Przeciągnij szary kafelek na wybraną godzinę i datę (lub kliknij "utwórz nowy" ->wtedy przejdź do pkt 4)
 3. Kliknij kafelek a następnie "EDYTUJ"
 4. U samej góry widzimy kroki do uzupełnienia 1 - "Ogólne informacje", 2 - "Daty imprezy", 3 - "Konfiguracja sprzedaży" 4 "Bilety"
 5. Uzupełniamy krok 1 "Ogólne informacje"
 6. Uzupełnij wszystkie wiersze: Nazwę zajecia, Opis, Ilość miejsc a w wierszu "wyświetlanie" wybioeramy "W sprzedaży zajęć" oraz dodajemy plik z biblioteki lub dodajemy nową grafikę
 7. Przechodzimy do uzupełnienia 2 kroku scrolujemy do góry i klikamy "Daty imprezy"
 8. Uzupełniamy "Sprzedaż od - do " (są to dane od kiedy do kiedy sprzedaż ma być widoczna na stronie www)
 9. Uzupełnij Data rozpoczęcia — Zakończenia ( jest to data i godzina, w jakim odbywa się zajęcie)
 10. Uzupełnij Datę rozpoczęcia/zakończenia wpuszczania.
 11. Przechodzimy do 3 kroku "konfiguracja sprzedaży"
 12. Klikamy w "strefa" i wybieramy jedną z istniejących stref* lub "+" dodajemy nową. UWAGA: Jeśli korzystasz ze sprzedaży zintegrowanej, skonsultuj dodanie nowej strefy z działem ESOK TT Soft.
 13. Klikamy w "Grupa zajęciowa"** i wybieramy jedną z istniejących grup lub "+" dodajemy nową. UWAGA: Jeśli korzystasz ze sprzedaży zintegrowanej, skonsultuj dodanie nowej grupy z działem ESOK TT Soft.
 14. Do grupy zajęciowej powinniśmy przypisać bilety lub karnety. Jeśli dotychczas nie przypisywaliśmy asortymentów należy je dodać przez kliknięcie "Dodaj bilet" i wybrać które asortymenty mają być sprzedawane w ramach tej grupy zajęciowej.
 15. Wybieramy
 16. Akceptujemy
* Czym jest strefa?
Ten przycisk mówi nam, na jaką strefę klient może wejść w ramach zajęć. np.: przy zajęciach na basenie, nie może wejść na strefę saun (liczymy to np.: do raportów).

** Czym jest gruba zajęciowa?

np. Antek sprzedaje przez internet korty tenisowe, w dniach powszednich chce sprzedawać taniej, natomiast na weekendy i święta drożej. W tym celu tworzy dwie grupy zajęciowe o następujących nazwach "Korty cennik powszedni" oraz "Korty cennik weekendowy" Pozwoli mu to komfortowo manipulować ceną w zależności od dnia. .
Dodatkowe opcje
Krok 4 w wybranym kafelku daje nam możliwość wysłania zbiorowego maila do wszystkich osób, które są zapisane na dane zajęcie. .

Generowanie zajęć

Zajęcia generujemy na podstawie stworzonego wcześniej wzorowego dnia. Generowanie polega na skopiowanie wzorowego dnia i skopiowania go na inne daty.

 1. Klikamy kalendarz
 2. Klikamy "generuj",
 3. Klikamy w "wybierz wydarzenia do skopiowania"
 4. Wybieramy datę naszego wzorowego dnia,
 5. Wybieramy wydarzenia, które chcemy skopiować,
 6. Wybieramy daty klikając w terminy na kalendarzu po prawej stronie. Zaznaczona data zaznacza nam się na różowo. PAMIĘTAJ: Generuj tylko na te dni, które mają taki sam cennik jak twój dzień wzorowy,
 7. Klikamy "Wygeneruj wydarzenia"

Rezerwacje telefoniczne

Poniżej ścieżka, którą należy przejść w celu rezerwacji telefonicznych. Ściągniecie zajętości, jest zintegrowane z dwoma systemami, dlatego wystarczy zrobić to na jednym dowolnym systemie (kasowym lub Panelu Administratora)

 1. Klikamy kalendarz,
 2. Wybieramy z dostępnych terminów, zajęcie dla naszego klienta (kolor kafelków mówi nam, jaka jest zajętość na dane zajęcie),
 3. Klikamy na kafelek, który chcemy zarezerwować,
 4. Edytuj,
 5. Zmniejszamy zajętość w wierszu "Ilość miejsc". W tym samym momencie zmniejsza się nam zajętość na naszym sklepie online,
 6. Akceptujemy,


UWAGA Jeśli chcemy zarezerwować imiennie potrzebny jest nam do tego system kasowy ESOK