Wdrożenie sklepu internetowego dla Aqua Planet Kryta Pływalnia w Trzebini.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą realizacją wdrożenia sklepu internetowego dla Aqua Planet Kryta Pływalnia w Trzebini. Na sklepie goście obiektu mogą samodzielnie rezerwować wizyty na Aqua Fitness oraz prowadzić swoje konto.
Klient: Aqua Planet Kryta Pływalnia w Trzebini
Branża: Pływalnia
Funkcjonalność: Sprzedaż biletów na zajęcia Aqua Fitness, zarządzanie kontem klienta z możliwością doładowania środków.
Wprowadzenie:
Aqua Planet Kryta Pływalnia w Trzebini zdecydowała się na wdrożenie sklepu internetowego, aby umożliwić klientom zakup wejść na Aqua Fitness oraz doładowywanie swoich kart. Wprowadzenie kont klientów online miało na celu ułatwienie procesu sprawdzania salda, ważności konta i samodzielnego doładowywania kart. Projekt wdrożenia trwał około 1 miesiąca i obejmował kilka konsultacji, dostarczenia instrukcji oraz grafik. Sklep internetowy został również zintegrowany z systemem kasowym ESOK TT Soft.
Wyzwanie:
Wdrożenie sklepu internetowego dla Aqua Planet Kryta Pływalnia wiązało się z kilkoma wyzwaniami. Po pierwsze, konieczne było zapewnienie integracji z istniejącym systemem kasowym ESOK TT Soft, aby umożliwić płatności online i sprawdzanie salda kont klienckich. Po drugie, sklep internetowy musiałbyć łatwy w obsłudze dla klientów, umożliwiając im sprawdzanie salda konta, ważności konta i samodzielne doładowywanie kart. Po trzecie, sklep musiał być skalowalny i wydajny, aby obsłużyć dużą liczbę klientów, zwłaszcza podczas szybko wyprzedających się wejść na zajęcia Aqua Fitness.
Etapy wdrożenia:1. Wprowadzenie Aqua Planet Kryta Pływalnia w Trzebini zdecydowała się na wdrożenie sklepu internetowego, aby umożliwić klientom zakup wejść na Aqua Fitness oraz doładowywanie swoich kart. Wprowadzenie kont klientów online miało na celu ułatwienie procesu sprawdzania salda, ważności konta i samodzielnego doładowywania kart. Projekt wdrożenia trwał około 1 miesiąca i obejmował kilka konsultacji. Sklep internetowy został również zintegrowany z systemem kasowym ESOK TT Soft.
2. Wyzwania Wdrożenie sklepu internetowego dla Aqua Planet Kryta Pływalnia wiązało się z kilkoma wyzwaniami. Po pierwsze, konieczne było zapewnienie integracji z istniejącym systemem kasowym ESOK TT Soft, aby umożliwić płatności online i aktualizację stanu kont klientów w czasie rzeczywistym. Po drugie, sklep internetowy musiał być łatwy w obsłudze dla klientów, umożliwiając im sprawdzanie salda konta, ważności konta i samodzielne doładowywanie kart. Po trzecie, sklep musiał być skalowalny i wydajny, aby obsłużyć dużą liczbę klientów, zwłaszcza podczas szybko wyprzedających się wejść na zajęcia Aqua Fitness.
3. Etapy wdrożenia

a) Analiza i konsultacje: Zespół odpowiedzialny za wdrożenie przeprowadził szczegółową analizę wymagań klienta i przeprowadził kilka konsultacji, aby określić najlepsze rozwiązanie dla Aqua Planet Kryta Pływalnia. Ustalono, że integracja z systemem kasowym ESOK TT Soft będzie kluczowa dla skutecznego funkcjonowania sklepu internetowego.

b) Projektowanie interfejsu: Opracowano interfejs sklepu internetowego, który był przyjazny dla użytkowników i umożliwiał łatwe nawigowanie po stronie, sprawdzanie salda konta, ważności konta i doładowywanie kart. Zadbano również o estetykę i intuicyjność interfejsu.

c) Implementacja i integracja: Rozpoczęto implementację sklepu internetowego, w tym integrację z systemem kasowym ESOK TT Soft. Zapewniono bezpieczne przekazywanie danych i płatności online.

d) Testowanie: Sklep internetowy został poddany szczegółowym testom, aby upewnić się, że wszystkie funkcje działają poprawnie i są zgodne z oczekiwaniami klienta. Wykryte błędy zostały naprawione.

e) Wdrożenie i szkolenie: Po pomyślnym zakończeniu testów sklep internetowy został wdrożony. Pracownicy Aqua Planet Kryta Pływalnia otrzymali odpowiednie szkolenie dotyczące obsługi systemu, aby mogli świadczyć wsparcie klientom.

f) Monitorowanie i utrzymanie: Po wdrożeniu sklepu internetowego, zespół monitorował jego działanie, zarządzając ewentualnymi błędami i wprowadzając ulepszenia, jeśli to konieczne.

Od strony Gościa obiektu:
Wdrożenie sklepu internetowego dla Aqua Planet Kryta Pływalnia przyniosło wiele korzyści zarówno klientom, jak i samemu obiektowi:
- Klienci mogą łatwo sprawdzać saldo konta, ważność konta i doładowywać karty online, bez konieczności odwiedzania kasy.
- Klienci otrzymują odpowiednie zniżki jeśli doładują swoje konto o przypisane kwoty. np zniżkę 35% przy doładowaniu karty o 90 zł, co stanowi dodatkową zachętę do korzystania z usług Aqua Planet. Zniżki otrzymują tez klienci wpłacający środki na konto w kasie, a doładowania synchronizują się w koncie klienta.
- Klienci mogą samodzielnie kupować wejścia na zajęcia fitness, co eliminuje konieczność kontaktowania się z personelem obiektu i pozwala na elastyczne planowanie swojego czasu.
- Sprzedaż biletów na zajęcia Aqua Fitness odbywa się szybko i skutecznie. Integracja z systemem kasowym ESOK TT Soft zapewnia aktualizację sald i transakcji w czasie rzeczywistym.
Opinia: Wdrożenie sklepu internetowego było dla naszej pływalni dużym krokiem naprzód. Dzięki nowej platformie online, nasi klienci mają teraz wygodę zakupu wejść na zajęcia Aqua Fitness oraz doładowania kart w dowolnym miejscu i czasie. System umożliwia również samodzielne zarządzanie kontami, co przekłada się na większą satysfakcję klientów. Zainteresowanie Zajęciami Fitness jest tak duże, że bilety rozchodzą się w ciągu kilku godzin dlatego możliwość rezerwacji wygodnie z telefonu/komputera było dla naszych Klienów niezwykle istotne. Wdrożenie trwało zaledwie miesiąc i zostało przeprowadzone profesjonalnie, uwzględniając nasze potrzeby i integrując się z naszym istniejącym systemem kasowym. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników i polecamy tę usługę innym obiektom sportowym.

~Manager ds.Finansowo-Administracyjnych Alicja Purchałka

This is the author